Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία σας στο web μια σπουδαία εμπειρία.Μάθετε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις cookies σε αυτό τον ιστότοπο έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτρέπονται ορισμένοι τύποι cookies. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για στοχευμένη ή συμπεριφορική διαφήμιση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της τοποθεσίας και να περιηγείστε στην τοποθεσία μας με τρόπο που να σας εξυπηρετεί. Εάν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies, αποδέχεστε την υφιστάμενη ρύθμιση. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή.

X

Νομική ανακοίνωση

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από μια θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση της Zimmer, Inc. (οποιαδήποτε τέτοια θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση αναφέρεται συλλογικά ως «Zimmer Biomet»).  Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και το λογισμικό που παρέχεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ανήκει στην Zimmer Biomet.  Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστοτόπου εκ μέρους σας συνιστά την αποδοχή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, διακόψτε τη χρήση του ιστοτόπου.

1. Άδεια χρήσης ιστοτόπου. Ως χρήστης αυτού του ιστοτόπου, έχετε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, περιορισμένη άδεια χρήσης για πρόσβαση και χρήση της τοποθεσίας και του περιεχομένου της σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.  Η Zimmer Biomet μπορεί να τερματίσει την ισχύ της παρούσας άδειας χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

2. Περιορισμοί χρήσης. Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική χρήση ή για εσωτερική χρήση της εταιρείας σας.  Δεν μπορείτε να αναλύσετε σε πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε, να αναλύσετε τον αντικειμενικό κώδικα, να ενοικιάσετε, να μισθώσετε, να πουλήσετε, να υπενοικιάσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε παρακολούθηση δικτύου ή λογισμικό εντοπισμού για να προσδιορίσετε την αρχιτεκτονική του ιστοτόπου ή να εξαγάγετε πληροφορίες που αφορούν τη χρήση ή τους χρήστες.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό robot, spider ή άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή ή διαδικασία για να παρακολουθήσετε ή να αντιγράψετε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Zimmer Biomet.  Δεν επιτρέπεται να εκτυπώσετε, να πραγματοποιήσετε λήψη, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε ή να μεταδώσετε για εμπορικούς, μη κερδοσκοπικούς ή δημόσιους σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται παραπάνω.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να εξαγάγετε με άλλον τρόπο ή να επανεξαγάγετε τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζοντας τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών.  Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα επιβολής και άλλες νομικές συνέπειες εναντίον σας.

3. Μη επαγγελματική συμβουλή. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν συνιστούν ιατρικές, νομικές ή άλλου τύπου επαγγελματικές συμβουλές.  Για ιατρικές συμβουλές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Η ακρίβεια, η πληρότητα, η επάρκεια ή η ενημέρωση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου δεν διασφαλίζονται. Η χρήση του περιεχομένου, του ιστοτόπου ή του υλικού που συνδέεται από τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Χρήστες ιστοτόπου Ορισμένες περιοχές αυτού του ιστοτόπου περιέχουν πληροφορίες που προορίζονται μόνο για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Εάν δεν διαμένετε στην περιοχή που έχετε επιλέξει και δεν είστε γιατρός ή επαγγελματίας υγείας, δεν θα πρέπει να μεταβείτε στο περιεχόμενο «Ιατρικά επαγγέλματα» του ιστοτόπου, καθώς περιέχει υλικό μάρκετινγκ και προϊόντων στο οποίο η πρόσβασή σας ενδεχομένως να απαγορεύεται βάσει της νομοθεσίας και των κανονισμών περί διαφημίσεων που ισχύουν στη χώρα σας.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το περιεχόμενο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, προστατεύεται από νόμους, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της νομοθεσίας περί βιομηχανικού απορρήτου και της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλων κρατικών, εθνικών ή διεθνών νόμων και κανονισμών. Η Zimmer Biomet δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή έμμεσο δικαίωμα στο πλαίσιο οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή εμπορικού μυστικού. Ομοίως, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει τους νόμους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί εμπορικών μυστικών ή τους νόμους που αφορούν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και τη δημοσιότητα.

Υποβάλλοντας περιεχόμενο, ιδέες ή οποιονδήποτε άλλο τύπο πληροφοριών στον ιστότοπο, για παράδειγμα, με τη μορφή πρότασης ή παρατηρήσεων για τον ιστότοπο ή τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας, αυτομάτως εκχωρείτε στη Zimmer Biomet διαρκές, μη ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, υιοθέτηση, δημοσίευση, επεξεργασία, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, αναδιανομή, εκτέλεση και εμφάνιση περιεχομένου (συνολικά ή εν μέρει) παγκοσμίως ή/και ενσωμάτωση σε άλλα έργα οποιασδήποτε μορφής, πολυμέσα ή τεχνολογία που είναι γνωστή τώρα ή θα αναπτυχθεί αργότερα για ολόκληρη την περίοδο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Βέβαια, η επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου της Zimmer Biomet το οποίο έχει υποβληθεί δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί. Η Zimmer Biomet διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει υποβληθεί στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

6. Εγγραφή. Ορισμένες ενότητες του ιστοτόπου απαιτούν την εγγραφή σας προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα, προγράμματα και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την Zimmer Biomet. Εάν σας ζητηθεί εγγραφή, συμφωνείτε να παρέχετε στην Zimmer Biomet ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων εισόδου στο λογαριασμό σας ή/και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και όλων των χρήσεων του λογαριασμού σας, είτε είναι πραγματικά ή ρητά είτε όχι εξουσιοδοτημένη από εσάς. Η Zimmer Biomet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί εγγραφές ή συνδρομές.

7. Λάθη και διορθώσεις. Η Zimmer Biomet λαμβάνει εύλογα μέτρα για την παρακολούθηση και ενημέρωση του περιεχομένου στον ιστότοπο αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε εγγυάται ότι ο ιστότοπος δεν θα περιέχει ποτέ λάθη, δεν θα περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν. Επίσης, η Zimmer Biomet δεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει ότι το περιεχόμενο και οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού θα είναι διαρκώς σωστές, ακριβείς, έγκαιρες ή με άλλον τρόπο αξιόπιστες. Η Zimmer Biomet μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο ή στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή.

8. Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που μπορεί να είναι ή όχι διαθέσιμα σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή του κόσμου, μπορεί να είναι διαθέσιμα υπό διαφορετικές εμπορικές ονομασίες σε διαφορετικές χώρες και, όπου ισχύει, μπορεί να έχουν εγκριθεί ή εκτελωνιστεί από κρατικό φορέα για πώληση ή χρήση με διαφορετικές ενδείξεις και περιορισμούς σε διαφορετικές χώρες. Γνωστοποιείται στους επισκέπτες ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες από άλλους κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών.

9. Πληροφορίες κλάδου υγείας. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες του κλάδου υγείας να παρουσιάζονται στον ιστότοπό μας με σαφή και αντικειμενικό τρόπο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορες καταστάσεις υγείας, ιατρικές περιπτώσεις και συνθήκες ευεξίας καθώς και η θεραπεία τους δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις συμβουλές ενός γιατρού ή άλλου ιατρικού προσωπικού. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ για τη διάγνωση ενός προβλήματος υγείας ή ευεξίας ή μιας ασθένειας. Αντιθέτως, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί για πληροφορίες σχετικά με τα στάδια της θεραπείας, εάν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να είναι κατάλληλα για εσάς.

10. Προσφορές τρίτων. Περιεχόμενο τρίτων μπορεί να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο ή να είναι προσβάσιμο από αυτόν. Η Zimmer Biomet δεν είναι υπεύθυνη και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για περιεχόμενο τρίτων. Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσεις ή αναφορές σε άλλους ιστοτόπους μη συνδεδεμένους με την Zimmer Biomet. Ωστόσο, η Zimmer Biomet δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων τοποθεσιών και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό προκύπτει από την πρόσβαση των χρηστών σε τέτοιου είδους τοποθεσίες. Οι συνδέσεις σε άλλους ιστοτόπους παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών του ιστοτόπου μας. Η Zimmer Biomet έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει ότι οι διευθύνσεις URL που αναφέρονται σε εξωτερικούς ιστοτόπους είναι σωστές σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του ιστοτόπου της Zimmer Biomet.

11. Δήλωση αποποίησης ευθυνών. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο παρέχονται «ως έχουν». Η Zimmer Biomet αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων. Η Zimmer Biomet αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό, αξίωση, υποχρέωση ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύπτει ως αποτέλεσμα ή εγείρεται από τα παρακάτω ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτά: (A) οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις από αυτό τον ιστότοπο και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ανακριβειών και των τυπογραφικών λαθών (B) οποιουσδήποτε ιστοτόπους ή περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παρέχεται δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης μέσω συνδέσεων σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε λαθών ή παραλείψεων προκύπτουν από αυτό, (Γ) τη μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τμήματός του, (Δ) τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, ή (Ε) τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή λογισμικού σε σχέση με τον ιστότοπο.

12. Περιορισμός ευθύνης. Η Zimmer Biomet δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό, αξίωση, υποχρέωση ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου ή του περιεχομένου. Η Zimmer Biomet δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, τυχαία ή παρεπόμενη ζημία οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμοιβής δικηγόρου) με οποιονδήποτε τρόπο λόγω, ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου ή του περιεχομένου. Στο βαθμό που απαγορεύεται ο παραπάνω περιορισμός ή υποχρέωση, η αποκλειστική υποχρέωση της Zimmer Biomet προς εσάς για ζημιές θα περιορίζεται στα 1.000 δολάρια Η.Π.Α. 

13. Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την τιμή της μετοχής. Η απόδοση της τιμής της μετοχής στις τιμές μετοχών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της μελλοντικής απόδοσης της τιμής. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και κανένα περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τιμών των μετοχών ή των πληροφοριών της εταιρείας) δεν προορίζεται ως βάση για σκοπούς συναλλαγής ή επένδυσης. 

14. Παράνομη δραστηριότητα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή δραστηριότητα. Η Zimmer Biomet διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά παράπονα ή αναφερθείσες παραβιάσεις των όρων χρήσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε απαραίτητη.

15. Αποζημιώσεις για παραβιάσεις. Η Zimmer Biomet διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλες τις αποζημιώσεις που είναι διαθέσιμες νομικά και προς αντιστάθμιση των παραβιάσεων αυτών των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του δικαιώματος αποκλεισμού πρόσβασης από συγκεκριμένη διεύθυνση Internet στους ιστοτόπους της Zimmer Biomet και των λειτουργιών τους.

16. Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία. Οι παρόντες όροι χρήσης συντάχθηκαν και θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους και τις απαιτήσεις της Πολιτείας της Ιντιάνα. Οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να εκδικάζεται στα αρμόδια ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ιντιάνα.

17. Ιδιωτικό απόρρητο. Η χρήση αυτού του ιστοτόπου υπόκειται στην πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του ιστοτόπου της Zimmer Biomet.

18. Διαχωρισμός των διατάξεων. Αυτοί οι όροι χρήσης ενσωματώνουν μέσω αναφοράς οποιεσδήποτε ανακοινώσεις περιέχονται στον ιστότοπο και την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Αυτοί οι όροι συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Zimmer Biomet όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του ιστοτόπου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη ή εάν έρχεται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε άλλη διάταξη των όρων χρήσης, τότε η παράνομη, άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή αντιφατική διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή από τις υπόλοιπες διατάξεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

19. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η Zimmer Biomet διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Ενημερωμένες εκδόσεις των όρων χρήσης θα εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο και θα ισχύουν αμέσως. Είστε υπεύθυνοι να διαβάζετε τακτικά τους όρους χρήσης. Η συνεχής χρήση του ιστοτόπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω φαξ, της φωτοτύπησης, της εγγραφής ή της χρήσης συστημάτων αποθήκευσης ή ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για να ζητήσετε άδεια ή περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.