Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία σας στο web μια σπουδαία εμπειρία.Μάθετε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις cookies σε αυτό τον ιστότοπο έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτρέπονται ορισμένοι τύποι cookies. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για στοχευμένη ή συμπεριφορική διαφήμιση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της τοποθεσίας και να περιηγείστε στην τοποθεσία μας με τρόπο που να σας εξυπηρετεί. Εάν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies, αποδέχεστε την υφιστάμενη ρύθμιση. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή.

X

Πολιτική Απορρήτου της Zimmer Biomet

Πεδίο εφαρμογής
Συλλογή δεδομένων
Χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε
Νομικές βάσεις της χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Διαδραστικές λειτουργίες των ιστότοπών μας
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Μέτρα προστασίας δεδομένων
Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
Δικαίωμα κατάργησης εγγραφής
Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2

 

Καλώς ήλθατε

Η Zimmer Biomet είναι ηγέτιδα στη μυοσκελετική υγειονομική περίθαλψη. Σκοπός μας είναι η αποκατάσταση της κινητικότητας, η ανακούφιση του πόνου και η βελτίωση της ποιότητας ασθενών σε όλο τον κόσμο. Η παρούσα πολιτική Απορρήτου της Zimmer Biomet («πολιτική») εξηγεί τις πρακτικές μας για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από ή για εσάς («προσωπικά δεδομένα») από οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της Zimmer Biomet Holdings, Inc., όπως η Zimmer, Inc. και η Biomet, Inc. (συλλήβδην, «Zimmer Biomet» ή α' πληθυντικό). Καθώς εκτιμούμε το ιδιωτικό σας απόρρητο, δημιουργήσαμε την παρούσα πολιτική, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρακτικές μας.

 

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Zimmer Biomet, πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από αυτή. Η παρούσα πολιτική ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε στο Διαδίκτυο και σε άλλες αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας. Συγκεκριμένα, όταν επισκέπτεστε κάποια διαδικτυακή πύλη, ιστότοπο ή εφαρμογή όπου είναι αναρτημένη η παρούσα πολιτική (μεμονωμένα και συλλήβδην, «ιστότοπος» ή «ιστότοποι»), ισχύει η παρούσα πολιτική. Η παρούσα πολιτική ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με άλλα μέσα εκτός των ιστότοπών μας, όπως τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου, για τα οποία δεν σας παρέχουμε πιο συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου κατά την έναρξη της σχέσης μας ή, σε περίπτωση μεμονωμένης αλληλεπίδρασης, κατά τη στιγμή της αλληλεπίδρασής μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με τη Zimmer Biomet και να της παράσχετε τα δεδομένα σας αυτοπροσώπως εάν παρευρεθείτε σε συνέδριο, εάν επιδιώξετε να εργαστείτε σε αυτή, εάν υποβάλετε κάποιο παράπονο σε αυτή μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου ή εάν αλληλεπιδράσετε μαζί της με άλλους τρόπους.

Η Zimmer Biomet έχει άλλες, ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου, που ισχύουν για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως δηλώσεις απορρήτου που απευθύνονται στο νοσοκομείο, τις εγκαταστάσεις σάρωσης, άλλους, παρόμοιους πελάτες που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη και τους προμηθευτές της, καθώς και άλλες για διάφορες συγκεκριμένες περιστάσεις. Στο μέτρο που αυτές οι πολιτικές ή δηλώσεις ισχύουν και έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα πολιτική, αυτές οι πολιτικές διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς.

Εάν είστε πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, όπως προσωπικό νοσοκομείου, εγκαταστάσεων ιατρικής περίθαλψης ή εγκαταστάσεων σάρωσης, ή αντιπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι πελάτης της Zimmer Biomet ή ενεργεί εκ μέρους πελάτη της Zimmer Biomet, και παρέχετε δεδομένα ασθενών (για παράδειγμα, δεδομένα υγείας ή θεραπείας, όπως ακτινογραφίες ή ιατρικές απεικονίσεις κάποιου ατόμου) στη Zimmer Biomet με οποιονδήποτε τρόπο, όπως μέσω κάποιου ιστότοπου που είναι συνδεδεμένος με την παρούσα πολιτική, έχετε υπόψη ότι είστε υπεύθυνος/-η για τη λήψη της συγκατάθεσης που τυχόν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας από το εν λόγω άτομο πριν από την παροχή, τη μεταφόρτωση ή την ανάρτηση των δεδομένων. Επιπλέον, είστε υπεύθυνος/-η για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική. Στο μέτρο που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς ή η αλληλεπίδραση με εμάς σημαίνει ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική.

Η θυγατρική ή η συνδεδεμένη εταιρεία της Zimmer Biomet με την οποία αλληλεπιδράτε ή η οποία κατέχει και διαχειρίζεται τον ιστότοπο ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που επισκέπτεστε είναι, κατά περίπτωση, η υπεύθυνη για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Η λίστα με τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας πολιτικής, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνία στο τέλος της παρούσας πολιτικής.

Συλλογή δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα (ή, σε ορισμένες χώρες, προσωπικές πληροφορίες) είναι οποιαδήποτε δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή να συνδεθούν άμεσα με ένα άτομο από εμάς, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση email ή αριθμός πιστωτικής κάρτας, κατά περίπτωση. Τα προσωπικά δεδομένα, σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ακόμη και δεδομένα που ταυτοποιούν εμμέσως ένα άτομο, όπως ένας μοναδικός αριθμός που έχει αποδοθεί σε κάποιον ασθενή από μια ιατρική μονάδα ή έναν επαγγελματία υγείας, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα ταυτοποίησης. Τα δεδομένα περί υγείας και θεραπείας που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο είναι μια μορφή προσωπικών δεδομένων, την οποία ονομάζουμε στην παρούσα πολιτική «ειδικά προσωπικά δεδομένα». Επεξεργαζόμαστε τα ειδικά προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως εξηγείται στην παρούσα πολιτική (εκτός εάν αυτά διέπονται από άλλη πολιτική μας, όπως επεξηγήθηκε παραπάνω). Εάν δεν θέλετε να μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα, ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργίες των ιστότοπων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για εσάς.

Ακολουθεί μια σύνοψη του τρόπου συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων:

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Κατηγορίες πηγών

Επαγγελματικός ή εμπορικός σκοπός συλλογής

Κατηγορίες τρίτων στους οποίους κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα

Αναγνωριστικά (π.χ. όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης λογαριασμού, διεύθυνση IP και αναγνωριστικό εθνικού παρόχου ή αριθμός πολιτειακής άδειας)

Απευθείας από εσάς ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Δημογραφικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αναπηρία και ημερομηνία γέννησης)

Απευθείας από εσάς ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Εμπορικά δεδομένα (π.χ. αρχεία συναλλαγών, προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται, αποκτούνται ή διερευνώνται, τεκμηρίωση αιτημάτων και αρχεία εξυπηρέτησης πελατών)

Απευθείας από εσάς, μέσω των συσκευών σας ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Οικονομικά δεδομένα (π.χ. ιστορικό οικονομικών συναλλαγών και αριθμός λογαριασμού)

Απευθείας από εσάς, μέσω των συσκευών σας ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, και να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη, και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Βιομετρικά δεδομένα (π.χ. ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες και άλλες παρόμοιες ιατρικές σαρώσεις)

Απευθείας από εσάς ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Διαδικτυακά δεδομένα ή άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου (π.χ. δραστηριότητα στους ιστότοπούς μας και ιστότοπους παραπομπής, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από τα cookie ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες)

Μέσω των συσκευών σας ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Δεδομένα γεωεντοπισμού (π.χ. γεωγραφική τοποθεσία της συσκευής σας)

Μέσω των συσκευών σας ή μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Αισθητηριακά δεδομένα (π.χ. ακουστικές, οπτικές ή άλλες αισθητηριακές παθήσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας) 

Μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. τίτλος ή θέση εργασίας, εργοδότης,  αναγνωριστικό εθνικού παρόχου, αριθμός πολιτειακής ιατρικής άδειας, επαγγελματικές δεξιότητες και ιστορικό απασχόλησης)

Απευθείας από εσάς ή μέσω των συνεργατών μας

Για να αξιολογούμε επαγγελματικά προσόντα, να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, και να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη, και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Εκπαιδευτικά δεδομένα (π.χ. πτυχίο, πιστοποίηση, εξειδικευμένη κατάρτιση και ιστορικό εγγραφής σε εκδηλώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης της εταιρείας μας)

Απευθείας από εσάς ή μέσω των συνεργατών μας

Για να αξιολογούμε επαγγελματικά προσόντα, να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, και να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη, και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Πορίσματα βάσει των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. στατιστικά στοιχεία, τάσεις ή παραδοχές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν)

Μέσω των συνεργατών μας

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εντοπίζουμε περιστατικά ασφαλείας και να σας προστατεύουμε από κακόβουλη/παράνομη δραστηριότητα, καθώς επίσης να εντοπίζουμε σφάλματα ή για βραχυπρόθεσμη/παροδική χρήση, εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας

Συνδεδεμένες, θυγατρικές και συναφείς εταιρείες, συνεργάτες που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε ή στη βελτίωση του μάρκετινγκ και της διοίκησής μας, καθώς και δημόσιοι λειτουργοί, όταν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα πολιτική

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα των παραπάνω κατηγοριών για τους επιχειρηματικούς σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα Χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε της παρούσας πολιτικής.

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Όταν εγγράφεστε για λογαριασμό σε μια από τις υπηρεσίες ή τις εκδηλώσεις μας
 • Όταν εγγράφεστε για ενημερωτικά δελτία ή άλλο ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό
 • Όταν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις, τα συνέδρια ή τα σεμινάριά μας, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων χειρουργικής και των επιδείξεων προϊόντων
 • Όταν μας διατυπώνετε ένα ερώτημα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των στοιχείων που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία του ιστότοπου
 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργαστείτε σε εμάς
 • Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας ως πελάτης, προμηθευτής ή συνεργάτης, ή ως υπάλληλος/εκπρόσωπος αυτού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες ή τους ασθενείς σας
 • Όταν απαντάτε στις έρευνες ή τα ερωτηματολόγιά μας
 • Όταν υποβάλλετε κάποιο παράπονο σε εμάς ή στους πελάτες μας για εμάς και εμείς λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από αυτούς
 • Όταν αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται συνήθως με το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητάτε (π.χ. το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας, το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ζητάτε και σχετικά δεδομένα), ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε σε αιτήματα. Για παράδειγμα, εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στη Zimmer Biomet, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα περιλαμβάνουν τα προσόντα σας για τη θέση, την εκπαίδευσή σας, τις ισχύουσες άδειες ή πιστοποιήσεις, το ιστορικό προϋπηρεσίας, τις συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σας επιλέξετε να συμπεριλάβετε. Παρομοίως, εάν επικοινωνήσετε με τον αριθμό τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μια περιγραφή της εμπειρίας σας από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σας επιλέξετε να γνωστοποιήσετε.

Ενδέχεται να απαιτείται από τον νόμο να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ή ως συνέπεια τυχόν συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας. Η παράλειψη παροχής αυτών των δεδομένων ενδέχεται να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

Περιστασιακά, η Zimmer Biomet ενδέχεται να καλέσει τους χρήστες να συμμετάσχουν σε κάποια έρευνα ή δημοσκόπηση, π.χ. για να παράσχουν σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.

Τεχνικά δεδομένα

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης κάθε φορά που αυτοί επισκέπτονται έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο ή συλλέγονται όταν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή. Οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα αυτά τα δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφημίσεων που σχετίζονται με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό διαφημίσεων της Apple IDFΑ ή της Google AAID), την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας, καθώς και τους ενιαίους εντοπιστές πόρων (Uniform Resource Locators) ή τις διευθύνσεις URL (π.χ. διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέπτεστε προτού επισκεφτείτε και αφού φύγετε από τους ιστότοπούς μας. Ανάλογα με τη χώρα του χρήστη και τα συγκεκριμένα δεδομένα κατά περίπτωση, τα τεχνικά δεδομένα ενδέχεται να είναι ή να μην είναι προσωπικά δεδομένα.

Cookie και παρόμοια εργαλεία

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, χρησιμοποιούμε, όπως πολλοί ιστότοποι, cookie, beacon και άλλες τεχνολογίες στους ιστότοπούς μας, οι οποίες μας βοηθούν να εξυπηρετούμε καλύτερα τους χρήστες, καθώς και να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. Τα cookie είναι μοναδικοί αριθμητικοί κωδικοί, που μεταφέρουμε στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και, μεταξύ άλλων, να σας αναγνωρίζουμε ως επισκέπτη που επιστρέφει στους ιστότοπούς μας. Τα beacon είναι μικρά τμήματα κώδικα, τοποθετημένα στους ιστότοπούς μας, που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.  

Συνήθεις χρήσεις των cookie:

 • Αναγνώριση των επισκεπτών που έχουν συνδεθεί σε έναν προστατευμένο ιστότοπο, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να εισάγουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε κάθε σελίδα
 • Παρακολούθηση των προτιμήσεων των επισκεπτών σχετικά με το περιεχόμενο που θέλουν να βλέπουν και τη μορφή στην οποία θέλουν να το βλέπουν, ώστε να μη χρειάζεται να υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο
 • Παρακολούθηση των ιστοσελίδων που ζητούν οι επισκέπτες, ώστε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και την περιήγηση σε αυτόν
 • Συμμετοχή σε αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστότοπων
 • Συλλογή πληροφοριών για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των επισκεπτών με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους, όταν χρησιμοποιούν τους ιστότοπους

Εάν προτιμάτε να μη λαμβάνετε cookie από τον παρόντα ιστότοπο, ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει όλα τα cookie από αυτόν και άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να επισκεφτείτε. Αυτό θα σας δώσει μεγαλύτερο έλεγχο της αποδοχής των cookie στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένα τμήματα των ιστότοπων να μη λειτουργούν σωστά ή να λειτουργούν πιο αργά εάν επιλέξετε να απορρίπτονται τα cookie. Αν χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπούς μας χωρίς να απενεργοποιήσετε τα cookie, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Επίσης, ενδέχεται να σας παράσχουμε πρόσθετες δυνατότητες σχετικά με τις επιλογές των cookie στους ιστότοπους.

Για περισσότερες δεδομένα σχετικά με τη χρήση των cookie, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie των ιστότοπων της Zimmer Biomet στο www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να σας προσφέρει την επιλογή «Χωρίς παρακολούθηση», η οποία σας επιτρέπει να ειδοποιείτε τους διαχειριστές των ιστότοπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συμπεριφορικής διαφήμισης) ότι δεν θέλετε να παρακολουθούν ορισμένες από τις διαδικτυακές σας δραστηριότητές σε διάφορους ιστότοπους. Παρόλο που ενδέχεται να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους παρακολούθηση, οι ιστότοποί μας δεν υποστηρίζουν αιτήματα «Χωρίς παρακολούθηση» επί του παρόντος.

Πληροφορίες ανηλίκων

Η Zimmer Biomet ούτε συλλέγει, ούτε διατηρεί, ούτε γνωστοποιεί, ούτε επεξεργάζεται με άλλον τρόπο εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών στη χώρα όπου αυτά κατοικούν, χωρίς την άδεια των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Αυτό δεν επηρεάζει τα ιατρικά δεδομένα ανηλίκων που ενδέχεται να παράσχει ένας επαγγελματίας υγείας ο οποίος χρησιμοποιεί έναν από τους ιστότοπούς μας σχετικά με τους ιστότοπους των προϊόντων ή των υπηρεσιών που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας.

Συνδυασμός δεδομένων

Ενδέχεται να συνδυάσουμε οποιαδήποτε από τα δεδομένα που συλλέγουμε, είτε είναι προσωπικά δεδομένα είτε όχι, με προσωπικά δεδομένα όπως τα δημογραφικά (π.χ. ηλικία και φύλο), που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτους. Στους τρίτους αυτούς περιλαμβάνονται οι επαγγελματίες υγείας, τα νοσοκομεία, οι ιατρικές εγκαταστάσεις σάρωσης και παρόμοιοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ή ένας από τους αντιπροσώπους αυτών, οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες μας για ασθενείς, τα οποία διαθέτουμε σε αυτούς κατά την παροχή θεραπείας από αυτούς ή εμάς.

Χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε

Η Zimmer Biomet χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να επικοινωνεί με εσάς, να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε εσάς, να προσαρμόζει ή να εξατομικεύει περιεχόμενο για εσάς, να σας αναγνωρίζει και να σας ταυτοποιεί, να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, όπως και το περιεχόμενο των ιστότοπών της, να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε εσάς, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς, για την ασφάλεια των συστημάτων, για τη δημιουργία προϊόντων και για έρευνα.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας, στις συνδεδεμένες, θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες μας, καθώς και σε τρίτους που μας βοηθούν να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε ή να βελτιώνουμε το μάρκετινγκ και τη διοίκησή μας. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες που μας παρέχουν αναλύσεις σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ιστότοπών μας, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε τις αναλύσεις αυτές και να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Καθώς λειτουργούμε ως τμήμα μιας παγκόσμιας επιχείρησης, οι παραλήπτες που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεστε εσείς (ή στην οποία παρέχουμε τις υπηρεσίες).

Στο μέτρο που τα προσωπικά δεδομένα και τα ειδικά προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της χώρας όπου κατοικείτε εσείς ή άλλο άτομο του οποίου τα δεδομένα παρέχονται σε εμάς, όπως σε εταιρείες της Zimmer Biomet σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα για τον τρόπο χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Η Zimmer Biomet έχει λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα διαφυλάσσονται και προστατεύονται επαρκώς, ανεξάρτητα από τα πρότυπα της χώρας όπου ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη γραπτών διαβεβαιώσεων από τρίτους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών) που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν πρότυπα που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας των δεδομένων ισοδύναμο με αυτό που έχει υιοθετηθεί από τη Zimmer Biomet. Η Zimmer Biomet Holdings, Inc. και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της στις ΗΠΑ («Zimmer Biomet U.S.») συμμορφώνονται επίσης με τις Ασπίδες Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ («Ασπίδα Προστασίας»), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία, ανάλογα με την περίπτωση, προς τις ΗΠΑ βάσει της Ασπίδας Προστασίας.  Η Zimmer Biomet U.S. έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας Απορρήτου σχετικά με τα δεδομένα αυτά.   Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Ασπίδας Προστασίας.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας Απορρήτου και να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών προσωπικών δεδομένων, στείλτε ένα email στο privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Κατά καιρούς, θα παρέχουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των πελατών τους), τις πωλήσεις, τα πρότυπα διαδικτυακής επισκεψιμότητας και σχετικές πληροφορίες σε αξιόπιστους τρίτους, που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης. Τα ανωνυμοποιημένα ή αποαναγνωρισμένα και συγκεντρωτικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτους για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της εμπειρίας περιήγησης και των αναφορών σχετικά με τις τάσεις του κλάδου ή της εταιρείας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σε τρίτους, όπως υπηρεσίες επιβολής του νόμου και κρατικές αρχές, εάν θεωρήσουμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια και την υπεράσπιση της Zimmer Biomet, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των συνεργατών της, για να απαντήσουμε σε και να επιλύσουμε αξιώσεις ή παράπονα, να αποτρέψουμε περιστατικά απάτης, να διαχειριστούμε κινδύνους και να συμμορφωθούμε με ή να ανταποκρινόμαστε σε διαδικασίες επιβολής του νόμου, νομικές διαδικασίες ή αιτήματα συνεργασίας από κάποιο κράτος ή άλλον ρυθμιστικό φορέα.

Σε περίπτωση που πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή μεταβιβάσουμε ολόκληρη την επιχείρηση ή μέρος της επιχείρησης της Zimmer Biomet ή τα περιουσιακά στοιχεία της, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στον αγοραστή, τον διάδοχο ή τον εκδοχέα που είναι αντισυμβαλλόμενος στην εν λόγω συναλλαγή. Ωστόσο, ο αγοραστής, ο διάδοχος ή ο εκδοχέας θα είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο συνεπή προς τις απαιτήσεις της παρούσας πολιτικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνεχιζόμενη χρήση ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από την πολιτική απορρήτου και άλλους ισχύοντες όρους του επόμενου κατόχου ή διαχειριστή.

Νομικές βάσεις της χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τη χρήση προσωπικών δεδομένων:

 • Εκτέλεση σύμβασης – Η χρήση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας εσείς ή η εταιρείας σας ή για να προβούμε σε ενέργειες κατ' απαίτησή σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης με εσάς ή την εταιρεία σας. Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε για εμάς είτε ως υπάλληλος είτε ως πάροχος υπηρεσιών ή υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας σε εμάς, τα προσωπικά δεδομένα σας είναι απαραίτητα για τη σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, ή για τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με εμάς. Εάν είστε καταναλωτής ή χρήστης των υπηρεσιών μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της σύμβασης που έχουμε μαζί σας. Παρομοίως, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ασθενείς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τα οποία λαμβάνουμε από πελάτες μας, για να εκτελέσουμε τις συμβάσεις μας μαζί τους.
 • Συγκατάθεση – Βασιζόμαστε σε συγκατάθεση, η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι σιωπηρή, για τη χρήση: (i) τεχνικών δεδομένων, όπως δεδομένων cookie και δεδομένων γεωεντοπισμού, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική, και (ii) προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας που συλλέγουμε από εσάς, το κάνουμε μόνο με ρητή συγκατάθεση, εφόσον απαιτείται από τον νόμο, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του εργατικού δικαίου. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις που παρέχονται στο τέλος της παρούσας πολιτικής. Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα και ειδικά προσωπικά δεδομένα για εσάς μέσω επαγγελματιών υγείας (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των ιατρικών εγκαταστάσεων σάρωσης και παρόμοιων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης ή ενός από τους αντιπροσώπους αυτών) που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε αυτή την περίπτωση, εκείνοι είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση και τον χειρισμό κάθε απαιτούμενης συγκατάθεσης ή άλλης νομικής βάσης για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
 • Έννομα συμφέροντα – Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να εκτελούμε διοικητικές εργασίες, να επικοινωνούμε μαζί σας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες και ασθενείς), να προσαρμόζουμε και εξατομικεύουμε περιεχόμενο για τους χρήστες, να σας αναγνωρίζουμε και να σας ταυτοποιούμε, να προστατεύουμε τα συστήματα και τα δεδομένα μας, να διεξάγουμε έρευνες και να δημιουργούμε νέα προϊόντα. Επίσης, έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια της Zimmer Biomet, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των συνεργατών της, για να ανταποκρινόμαστε σε και να επιλύουμε αξιώσεις ή παράπονα, να αποτρέπουμε περιστατικά απάτης και να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που σχετίζονται με την επιχείρησή μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κριτήριο εξισορρόπησης που εφαρμόζουμε για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να ανταποκρινόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.
 • Δημόσιο συμφέρον – Σε λίγες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου, κάποιες φορές, του χειρισμού παραπόνων, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, η Zimmer Biomet ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας σε σχέση με προσπάθειες διασφάλισης υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 • Νομικές υποχρεώσεις – Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η επιχείρησή μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για κανονιστικές απαιτήσεις αναφοράς σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή για την επιβολή του νόμου σύμφωνα με τη νομική διαδικασία.

Διαδραστικές λειτουργίες ιστότοπων εταιρείας

Στο μέτρο που παρέχουμε τυχόν δημόσια ή ομαδικά φόρουμ στους ιστότοπούς μας, όπως τροφοδοσία ειδήσεων, ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων ή παρόμοια εργαλεία («διαδραστικές λειτουργίες»), οι αναρτήσεις ή τα σχόλια που κάνετε ενδέχεται να είναι δημόσια και να προβάλλονται σε άλλους. Πρέπει να προσέχετε πριν δημοσιεύσετε στο Διαδίκτυο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας. Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι δεν έχετε καμία προσδοκία απορρήτου ή εμπιστευτικότητας για το περιεχόμενο που υποβάλλετε σε διαδραστικές λειτουργίες των ιστότοπων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα από αναρτήσεις στους ιστότοπούς μας, εκτός εάν υποχρεωθούμε να το κάνουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχετε υπόψη ότι η γνωστοποίηση τυχόν προσωπικών δεδομένων στις αναρτήσεις σας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν υποβάλλονται σε διαχείριση από τη Zimmer Biomet, π.χ. προς ιστότοπους κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το Twitter, ή άλλους μηχανισμούς όπως το email. Πρέπει να μελετάτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων, διότι εμείς δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ή πρακτικές απορρήτου ιστότοπων τρίτων.

Μέτρα προστασίας δεδομένων

Σε συνέπεια με τους ισχύοντες νόμους και απαιτήσεις, η Zimmer Biomet έχει λάβει φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και τις πρακτικές του κλάδου. Αξιολογούμε αυτά τα μέτρα σε συνεχή βάση για να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους από νέες απειλές για την ασφάλεια, καθώς αυτές γίνονται γνωστές. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους ιστότοπους, δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των ιστότοπών μας.

Εάν παρέχετε τυχόν ειδικά προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε εμάς μέσω των ιστότοπών μας, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε διαθέτει ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς, για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πρόσβασης στα δεδομένα πριν αυτά φτάσουν σε εμάς. Όπως συμβαίνει με όλους τους ιστότοπους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των ιστότοπών μας.

Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Η Zimmer Biomet λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα δεδομένα σας εάν αυτά αλλάξουν ή εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς είναι ανακριβή. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να περιορίσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και να μας πείτε εάν αντιτίθεστε στη χρήση τους. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και περιορισμούς, η Zimmer Biomet συμμορφώνεται με εύλογα αιτήματα για λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, εάν είναι υποχρεωμένη να το κάνει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα γνωστοποίησης Οι χρήστες που ασκούν αυτό το δικαίωμα μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές από τις οποίες συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε και τις κατηγορίες των μερών στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τους.
 • Δικαίωμα απαλλαγής από διακρίσεις λόγω άσκησης αυτών των δικαιωμάτων

Λάβετε υπόψη ότι δεν πωλούμε τα προσωπικά δεδομένα έναντι χρημάτων ή άλλου αντιτίμου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, γράψτε μας στο privacy.emea@zimmerbiomet.com ή στη διεύθυνση Zimmer Biomet, Attn:  Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, ΗΠΑ Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, μπορείτε επίσης να υποβάλετε το αίτημά σας εδώ, καλώντας το 844-922-2721 ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Εάν το υποβάλετε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα απαιτήσουμε από τον αντιπρόσωπο να αποδείξει ότι είναι εγγεγραμμένος στο υπουργείο της Καλιφόρνιας και ότι έχει την εξουσία να ενεργεί εκ μέρους σας. Έχετε υπόψη ότι θα σας ζητήσουμε αρκετά δεδομένα για να εντοπίσουμε τα αρχεία που θα ικανοποιήσουν το αίτημά σας. Μετά τη λήψη του αιτήματός σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα δεδομένα για να εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της χώρας σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας πολιτικής.

Εάν ανησυχείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας, στείλτε μας ένα email ή επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση. Εναλλακτικά, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων (εάν υπάρχει στη χώρα σας).

Δικαίωμα κατάργησης εγγραφής

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας για email με διαφημιστικό ή προωθητικό περιεχόμενο. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα email στο websupport@zimmerbiomet.com ή χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στα διαφημιστικά μηνύματά μας (email και άλλα). Έχετε υπόψη ότι, εάν έχετε ζητήσει προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρειαστούμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να ενημερώσουμε τις προτιμήσεις σας και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διατηρούμε μια σχέση μαζί σας ή παρέχουμε μια υπηρεσία σε πελάτες που σας εξυπηρετούν και για όσο είναι εύλογα απαραίτητο στη συνέχεια για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εάν βρίσκεστε εκτός ΗΠΑ, όπως π.χ. στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή το Hνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε σχετικά ερωτήματα ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση privacy.emea@zimmerbiomet.com. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση Zimmer Biomet, υπόψη του: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, ΗΠΑ

Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της χώρας σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας πολιτικής.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Κατά καιρούς, ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς ειδοποίηση. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα πολιτική. Οι συνεχιζόμενες αλληλεπιδράσεις με εμάς και η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών ή των ιστότοπων που υπόκεινται στην παρούσα πολιτική αντιστοιχεί σε συμφωνία σας με την παρούσα πολιτική.

Επικοινωνία

Εάν έχετε απορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης στην παρούσα πολιτική σε εναλλακτική μορφή, στείλτε μας ένα email στο privacy.emea@zimmerbiomet.com ή γράψτε μας στη διεύθυνση Zimmer Biomet, υπόψη του: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708, ΗΠΑ

 

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2020

© 2020 Zimmer Biomet. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

 

 

 

Παράρτημα 1

Λίστα υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Zimmer Biomet

Χώρα

Όνομα νομικού προσώπου

Καταχωρισμένη διεύθυνση

Αυστραλία

Biomet 3i Australia Pty. Ltd.

Suite 5, 8th Floor, 15 Talavera Road, Macquarie Park, NSW, 2113, Αυστραλία

Αυστραλία

Biomet Australia Pty. Ltd.

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Αυστραλία

Αυστραλία

Zimmer Australia Holding Pty Limited

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Αυστραλία

Αυστραλία

Zimmer Biomet Pty Ltd

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Αυστραλία

Αυστρία

Zimmer Biomet Austria GmbH

Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien, Αυστρία

Βέλγιο

Biomet 3i Belgium NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Βέλγιο

Βέλγιο

Biomet 3i Benelux Holding NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Βέλγιο

Βέλγιο

Zimmer Biomet BVBA

Meyskens II
I. Meyskensstraat, 224
1780 Wemmel, Βέλγιο

Βραζιλία

Biomet 3i do Brasil Comércio de Aparelhos Médicos Ltda.

Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Βραζιλία

Βραζιλία

Exopro Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A.

Rua Hermínio Pinto, 8-65, Jardim Higienopólis, CEP 17.013-201 Bauru, Βραζιλία

Καναδάς

ORTHOSoft, Inc.

75 Queen Street, Suite 3300, Montreal, Quebec, H3C 2N6, Καναδάς

Καναδάς

Zimmer Biomet Canada, Inc.

77 King Street West, Toronto- Dominion Centre, Suite 400 Toronto Ontario M5K 0A1, Καναδάς

Καναδάς

Zimmer Biomet Dental Canada Inc.

2323 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 5N3, Καναδάς

Χιλή

Biomet Chile S.A.

Avenida Santa Clara nº 805, oficina 701, Huechuraba, Santiago, Χιλή

Χιλή

Zimmer Dental Chile SpA

Luis Thayer Ojeda, 0130 Of 902, Providencia, Santiago, Χιλή

Κίνα

Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, Κίνα

Κίνα

Biomet China Co., Ltd.

13G, No.11 Xi Ya Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 200131, Κίνα

Κίνα

Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, Κίνα

Κίνα

Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, Κίνα

Κίνα

Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, Κίνα

Κίνα

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading Co.

2A, No.190 He Dan Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, Κίνα

Κίνα

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Beijing Branch

Unit 07-08, 15/F, Tower 1, Oriental Plaza, No. 1, East Chang'An Avenue, Dongcheng District, Beijing, Κίνα

Κίνα

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Guangzhou Branch

Unit 1406, G.T Land Tower A No. 85 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou, 510613, Κίνα

Κίνα

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Sichuan Branch

Sichuan, Κίνα

Κίνα

Zimmer Dental (Shanghai) Medical Device Co., Ltd

Unit 03, 23/F, Metro Plaza 555 Lou Shan Guan Road Shanghai 200 051, Κίνα

Κίνα

Biomet Hong Kong CBT Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Biomet Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Biomet Hong Kong CBT Ltd., ως διαχειρίστρια της China Business Trust 1

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Biomet Χονγκ Κονγκ No. 1 Ltd., ως διαχειρίστρια της China Business Trust 2

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Biomet Hong Kong No. 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

ZB Hong Kong CBT 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

ZB Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

ZB Hong Kong Ltd

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Zimmer Asia (HK) Limited

Unit 601-602 Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Χονγκ Κονγκ

Κίνα

Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Ταϊβάν

Κόστα Ρίκα

Orthopedica Biomet CentroAmericana, SA

Corporate Housing Avenida Escazu Building 202, AE 3rd floor Escazu, San Jose, CP 823-100, Κόστα Ρίκα

Τσεχία

Zimmer Czech, s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4, Τσεχία

Δανία

Zimmer Biomet Denmark ApS

Herstedvang 12
2620 Albertslund, Δανία

Ελ Σαλβαδόρ

Biomet El Salvador, S.A. (υπό εκκαθάριση)

Colonia Escalon III, Fiani Calle Arturo Ambrogui, Pligona A, casa 2, Ελ Σαλβαδόρ

Φινλανδία

Zimmer Biomet Finland Oy

Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Φινλανδία

Γαλλία

Zimmer Dental SAS

2 Place Gustave Eiffel
94150 Rungis
Γαλλία

Γαλλία

LDR Medical SAS

Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, Γαλλία

Γαλλία

MedTech SA

Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier, Γαλλία

Γαλλία

Zimmer Biomet France SAS

70, rue du Chanoit
25600 Brognard, Γαλλία

Γαλλία

Zimmer France Manufacturing

127 avenue René Jacot
BP 33 25461 Etupes Cedex, Γαλλία

Γαλλία

Zimmer Spine SAS

23, Parvis des Chartrons
La Cité Mondiale
33000 Bordeaux, Γαλλία

Γαλλία

Biomet France Sarl

Plateau de Lautagne 26000 Valence, Γαλλία

Γερμανία

Zfx GmbH

Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Γερμανία

Γερμανία

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
80807 Munich
Γερμανία

Γερμανία

Medtech Surgical GmbH

Alte Marktoberdorfer Straße 14
87616 Marktoberdorf, Γερμανία

Γερμανία

Zimmer Biomet Deutschland GmbH

Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg, Γερμανία

Γερμανία

Zimmer International Logistics GmbH

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach Γερμανία

Γερμανία

Biomet Healthcare Management GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin Γερμανία

Γερμανία

Biomet Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin, Γερμανία

Ελλάδα

Zimmer Biomet Hellas Medical and Pharmaceutical Products Commercial and Industrial Société Anonyme

Πάρνηθος 44, Mεταμόρφωση, Ελλάδα

Ινδία

Zimmer India Pvt Ltd

14th floor, Building No. 5B, DLF Cyber Terraces, DLF Cyber City, Gurgaon – 122002, Haryana, Ινδία

Ινδία

ZB Dental India Private Limited

F. No 603, Bld No A-8, Swastik Palms Opp Brahmand Ph - 7, Thane, Mumbai City, Maharashtra, 400607, Ινδία

Ιρλανδία

Zimmer Biomet Ireland Limited

Suite 286
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15
D15KN72, Ιρλανδία

Ιρλανδία

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ιρλανδία

Ισραήλ

Zimmer Dental Ltd

13 Amal Street
4809280 Rosh Ha'ain
Ισραήλ

Ιταλία

Zimmer Dental Italy S.r.l.

Conegliano (TV)
Viale Italia 205/D
CAP 31015
Ιταλία

Ιταλία

Zfx Innovation Srl

Gargazzone (BZ)
Via Stazione 22
CAP 39010
Ιταλία

Ιταλία

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Via SAN BOVIO 3
20090 SEGRATE (MI), Ιταλία

Ιαπωνία

Zimmer Biomet Dental K.K.

Ryokuchi Station Building. 2-4-1, Terauchi, Toyonaka, Osaka, Ιαπωνία

Ιαπωνία

Zimmer Biomet G.K.

2-11-1, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Ιαπωνία

Κορέα

Zimmer Biomet Korea Co. Ltd

4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Νότια Κορέα

Μαλαισία

Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd

Level 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Dandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Μαλαισία

Μεξικό

Biomet Mexico S.A. de C.V.

Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Μεξικό

Ολλανδία

Zimmer Biomet Nederland B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht, Ολλανδία

Ολλανδία

Biomet Microfixation B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht, Ολλανδία

Ολλανδία

Biomet Global Supply Chain Center B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht, Ολλανδία

Ολλανδία

Biomet Microfixation B.V.

Postbus 3060, 3301 DB Dordrecht, Ολλανδία

Νέα Ζηλανδία

Zimmer Biomet New Zealand Company

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Zimmer Biomet Norway AS

Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog, Νορβηγία

Πολωνία

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Πολωνία

Πορτογαλία

Biomet 3i Portugal - Representaçoes de Produtos Dentarios Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. António Augusto de Aguiar
19, 4º-Dtº, Sala B
Lisbon, 1050 012,
Πορτογαλία

Πορτογαλία

Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Πορτογαλία

Πουέρτο Ρίκο

Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.

URB Caparra Terrace, 1500 Americo Mirana Ave., San Juan, PR 00921-2136, Πουέρτο Ρίκο

Πουέρτο Ρίκο

EBI Patient Care, Inc.

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, 00969-3454, Πουέρτο Ρίκο

Πουέρτο Ρίκο

Zimmer Puerto Rico, Inc.

1000 Munoz Rivera Avenue, Suite 2, Rio Piedras, 00927, Πουέρτο Ρίκο

Ρουμανία

Zimmer Biomet Romania S.R.L.

206D Calea 13 Septembrie, Room 3, 2nd Floor, Sector 5, Bucharest, Ρουμανία

Ρωσία

Zimmer CIS Ltd.

Usachev st., 29-9
Moscow 119048
Ρωσία

Σαουδική Αραβία

Zimmer Biomet Asel Al Arabia Ltd.

Riyadh, Σαουδική Αραβία

Σιγκαπούρη

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, 149598, Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη

Zimmer Biomet Asia Holdings Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, 149598, Σιγκαπούρη

Σλοβακία

Zimmer Slovakia s. r. o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
Σλοβακία

Νότια Αφρική

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.

Meersig 1
Constantia Boulevard
Constation Kloof
Roodepoort
1710
Νότια Αφρική

Ισπανία

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.

C/ Tirso de Molina 40, Ed 4 Planta 2, WTC, Cornellá de LLobregat 08940
Ισπανία

Ισπανία

Zimmer Biomet Spain, S.L.

Metalurgia, 32-34
Barcelona

Ισπανία

Biomet Spain Orthopaedics, S.L.

C/ Islas Baleares, 52, Parcela 169 - Polígono Industrial "Fuente Del Jarro" - 46988 Paterna (Valencia), Ισπανία

Σουηδία

Biomet 3i Nordic AB

Box 306
201 23, Malmo
Σουηδία

Σουηδία

Zimmer Biomet Sweden AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen, Σουηδία

Σουηδία

Biomet Cementing Technologies AB

Box 306, 201 23 Malmö, Σουηδία

Ελβετία

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Ελβετία

Ελβετία

Zimmer GmbH

Sulzerallee 8
8404 Winterthur, Ελβετία

Ελβετία

Zimmer Surgical SA

chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates, Ελβετία

Ελβετία

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH

Sulzer-Allee 8
8404 Winterthur, Ελβετία

Ταϊλάνδη

Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd.

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Ταϊλάνδη

Ολλανδία

Biomet 3i Netherlands B.V.

Toermalijnring 600
3316LC Dordrecht
Ολλανδία

Τουρκία

Biomet 3i Turkey (Biomet 3i Diş Sağlığı Ürünleri Pazarlama, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi)

Florya Şenlik Köy Mah
Florya Asfaltı Seren Apt. No. 8/1-2
A Blok Bakırköy
İstanbul, Τουρκία

Τουρκία

Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Via Tower İs Merkezi
Yasam Caddesi
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Zimmer Gulf FZ-LLC

Thuraya Tower 1, Office 908, Media City, Dubai, P.O. Box 502664, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένο Βασίλειο

Zimmer Biomet UK Ltd.

Courtyard
Lancaster Place
Marston Park, Swindon, SN3 4FP, Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Biomet UK Healthcare Ltd

Biomet UK Healthcare Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Zimmer U.K. Ltd

The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park, Swindon SN3 4FP, Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Biomet UK Limited

Biomet UK Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Biomet 3i UK Limited

One, Glass Wharf
Bristol, BS2 0ZX
Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ

Biomet 3i, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Biologics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet CV Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Fair Lawn LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Finance US, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet International Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet International, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Leasing, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Sports Medicine, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Trauma, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet US Reconstruction, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Biomet Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Cayenne Medical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

CD Diagnostics, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

CD Laboratories, Inc.

CSC Lawyers Incorporation Service Company, 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, Maryland 21202, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Celgen Tek Innovations Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Citra Labs, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Compression Therapy Concepts, Inc.

555 Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Dornoch Medical Systems, Inc.

Illinois Corporation Service Company, 801 Adlai Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703

ΗΠΑ

EBI Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

EBI Medical Systems, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

EBI LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Electro-Biology, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

ETEX Corporation

Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, Massachusetts 02109, ΗΠΑ

ΗΠΑ

ETEX Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Implant Concierge, LLC

Corporation Service Company d/b/a/ CSC-Lawyers Incorporating Service Company, 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Implant Innovations Holdings, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

InnoVision, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Interpore Cross International, LLC

181 Technology Drive, Irvine CA 92618, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Kirschner Medical Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

LVB Acquisition, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Medical Compression Systems, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Medtech Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Orthopaedic Advantage, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Synvasive Technology, Inc.

CSC International Consulting LLC, 1096 East Sahara Avenue, Suite 208, Las Vegas, Nevada 89107, ΗΠΑ

ΗΠΑ

ZB COOP LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

ZB EMEA US UK LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

ZB Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet Distribution LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet Finance US Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Biomet U.S. 2 Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Caribe, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer CBT I Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer CBT II Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer CEP USA Holding Co.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer CEP USA, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Co-op Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer CV, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Dental Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Investments, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Knee Creations, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Orthobiologics, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Production, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Southeast Florida, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Spine Next, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

10 Pomeroy Road, Parsippany, New Jersey 07054, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

ΗΠΑ

Zimmer, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, ΗΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

 

Χώρα

Τηλέφωνο

Ταχυδρομική διεύθυνση

Διεύθυνση email

Αυστραλία

 

+61 2 9950 5400

AU Privacy Officer

Zimmer Pty Ltd

10 Narabang Way

Belrose, NSW, 2085

Αυστραλία

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

Νέα Ζηλανδία

+64 9 925 5200

NZ Privacy Officer

Level 3

210 Khyber Pass Rd

Grafton 1023

Νέα Ζηλανδία

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Ινδία

+91 124 4693500

India Privacy Officer

14th floor, Building No. 5B

DLF Cyber Terraces

DLF Cyber City, Gurgaon

122002, Haryana, Ινδία

 

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

 

Ιαπωνία

+81 3 6402 6617

Japan Privacy Officer

15F, Sumitomo Fudosan Shibakoen Tower

11-1, Shibakoen 2-chome

Minato-ku, Tokyo, Ιαπωνία

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Κορέα

+82 2 538 8111

Korea Privacy Officer

17 FL., Sung-Won Building

141 Samsung-dong,

Kangnam-ku

Seoul 135-090, Νότια Κορέα

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Μαλαισία

+65 6854 7222

 

Data Protection Officer

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive

#06-03 Haw Par Technocentre

Singapore 149598

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Σιγκαπούρη

Κίνα

Χονγκ Κονγκ

Ταϊβάν

Ταϊλάνδη